Tao of Care: van verhalen naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen

Met ons team van zo'n 20 collega’s werken we in het hele land met veel passie en plezier aan de doorontwikkeling en borging van de 'Sociale Benadering'. Ons hoofdkantoor is gevestigd in het Huis van de Tijd in Amsterdam.

Op basis van jarenlang onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten ontdekte Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie (VU), dat er (diepere) vragen en behoeften zijn die vaak moeilijk te uiten zijn en onbeantwoord blijven binnen het huidige aanbod. Vanuit deze inzichten is de 'Sociale Benadering Dementie' ontwikkeld.

De focus ligt daarbij niet op de aandoening, maar op (het verbeteren van) de leefwereld van de persoon met dementie en zijn of haar omgeving. We richten ons op de wisselwerking tussen ziekte en de indirecte gevolgen op de leefwereld (binnen- en buitenwereld). Juist deze indirecte gevolgen zijn bepalend voor kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten.

In 2018 zijn we, mede dankzij steun en financiering van ministerie van VWS, gestart met de praktijkagenda van ons onderzoek 'de Social Trials'. Gestart in een aantal gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Bosch en Rotterdam, zal er in het voorjaar van 2021 uitgebreid worden naar meer plaatsen in Nederland.

De eerste resultaten uit de Social Trials zijn uiterst positief! Zoals verwacht op basis van ons onderzoek kunnen mensen langer (en plezieriger) thuis blijven wonen, waarbij de kwaliteit van leven gemiddeld omhoog gaat en de zorgkosten en zorgdruk dalen.

De Sociale Benadering Dementie is opgenomen in de 'Nationale Dementiestrategie 2021 - 2030' welke in november 2020 door minister Hugo de Jonge werd gepresenteerd.

Wat doen wij?

Vanuit de Sociale Benadering bieden wij verschillende diensten aan:

Onderzoek

We doen onderzoek gericht op de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Van daaruit ontwikkelen we structurele zorg en ondersteuning en helpen de toepassing in de praktijk verder te ontwikkelen op persoonlijk, professioneel en beleidsniveau.

Consultancy en trainingen

We adviseren en begeleiden organisaties bij de borging van de Sociale Benadering binnen de organisatie. Consultancy gericht op de gevraagde verandering van de organisatie zelf, het overdragen van kennis door het geven van trainingen en duurzame borging door het begeleiden van de zorgprofessionals.

Met de e-learningprogramma's van 'Dementie achter de voordeur' bieden we blended-learning trajecten met de Sociale Benadering als basis, gericht op doelgroepen als zorgprofessionals, vrijwilligers en huishoudelijke diensten.

Begeleiding Sociale Benadering

We ondersteunen zorgomgevingen op locatie om de Sociale Benadering in de praktijk te brengen en bij het inzetten van nieuwe vormen van ondersteuning. Zowel binnen als buiten de Social Trials begeleiden we projecten en zorgprofessionals bij de structurele borging in de praktijk.

Sociale Benadering digitaal

Tao of Care heeft meerdere digitale diensten ontwikkeld om mensen met dementie te ondersteunen. Een voorbeeld daarvan is het digitale platform SB-digitaal. Integrale online ondersteuning waarbij 1-op-1 contact en digitale groepsactiviteiten mogelijk wordt gemaakt vanuit de aanpak Sociale Benadering. Daarnaast hebben we een app ontwikkeld voor medewerkers waarin de werkwijze van de Sociale Benadering is verankerd, we het welzijn van mensen met dementie kunnen monitoren en de begeleiding kunnen aanpassen op basis van individuele wensen.

Integrale toepassing

Naast reguliere opdrachten voor onderzoek, trainingen, begeleiding en ondersteunende activiteiten wordt onze aanpak inmiddels integraal toegepast binnen de zogenaamde Social Trials: de praktijkagenda van de Sociale Benadering waar al onze dienstverlening tot uiting komt.

In deze trials werken we samen met de gemeente, zorg-en welzijnsorganisaties en het zorgkantoor. We zetten samen met de zorgverlener nieuwe vormen van ondersteuning op voor mensen met dementie en hun naasten volgens de Sociale Benadering.

Er worden SBD-teams opgericht, bestaande uit mensen met verschillende achtergronden. Met de naaste omgeving gaat het SBD-team op zoek naar ondersteuning bij persoonsgerichte levenskwaliteit. De gevolgen van vergeetachtigheid op het dagelijks leven staan daarin centraal (en niet de ziekte zelf). Het team helpt mensen met dementie het zelfvertrouwen te herstellen en weer regie over het leven te krijgen.

Naast kwaliteit (van leven) gaan de Social Trials ook over doelmatigheid; er wordt grootschalig onderzoek gedaan de effectiviteit op kwaliteit, kosten en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.