.

Tao of Care heeft jarenlang antropologisch onderzoek gedaan naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Hieruit is de Sociale Benadering Dementie voortgekomen, met de Social Trials als bijbehorende praktijkagenda.

Actueel

Aftrap Social Trials

Binnen de Social Trials wordt de focus gelegd op het persoonlijke netwerk van mensen met dementie. Er wordt vanuit gegaan dat bij adequate psychosociale begeleiding van dit netwerk het ziekteproces voor allen draaglijker wordt. De verwachting is dat het systeem vitaler blijft, waardoor mensen met dementie prettiger thuis kunnen wonen en daarmee ook langer thuis kunnen wonen. En dat naasten minder uitgeput raken en er minder beroep wordt gedaan op ...
Verder Lezen