Tao of Care komt vanuit etnografisch onderzoek tot oplossingen voor (in)formele zorg en ondersteuning. Wij helpen deze in praktijk te brengen op persoonlijk, professioneel, opleidings- en beleidsniveau. Van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen die het medische, psychologische en sociale domein in balans brengen: onze aanpak leidt tot betere, betaalbare zorg en ondersteuning.
Tao of Care zet originele inzichten uit etnografisch onderzoek om in betaalbare oplossingen voor (in)formele zorg en ondersteuning en brengt ze in de praktijk. Bringing vision to life.
Bringing vision to life

Actueel

Honderden artsen hebben de oproep ondertekend om een dam op te werpen tegen euthanasie bij mensen met dementie die hun wilsverklaring niet meer kunnen bevestigen. Met financiële steun van de beroepsgroep moest er een advertentie komen in een landelijk dagblad waarin de artsen uiting geven aan hun morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen. Dat doel is in ruime mate overtroffen: er hebben paginagrote advertenties gestaan in NRC Handelsblad, nrc.next en Trouw. Vandaag staat als afsluiting in de Volkskrant een vierde paginagrote advertentie, ondertekend door ruim vierhonderd artsen.

Proeftuin ontvangt gift artsen

De Proeftuin Sociale Benadering Dementie ontvangt een gift van artsen, die zich onder de naam 'Niet Stiekem bij Dementie' uitspreken tegen euthanasie bij mensen met dementie als die hun wilsverklaring niet meer kunnen herbevestigen. Hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The, met de KwadrantGroep initiatiefnemer van de Proeftuin en de Dementie Verhalenbank (een belangrijke informatiebron voor de Proeftuin): 'Wij benadrukken dat onze onderzoekers niet expliciet behoren tot een voor- of tegenkamp in deze euthanasiediscussie.' ...
Verder Lezen