Digitaal en humaan: SB-digitaal

Mensen die kwetsbaar zijn - bijvoorbeeld door ouderdom, dementie of eenzaamheid - zijn vaak ook sociaal kwetsbaar. Ze hebben vrijwel altijd behoefte aan ondersteuning in het gewone dagelijkse leven. Het gaat dan om sociale- en existentiële behoeften, zoals de dag op een goede manier doorkomen, zingeving, plezier hebben, het gevoel nuttig te zijn en je verbonden voelen met anderen.

Met de Sociale Benadering hebben we veel kennis over mensen met dementie, die thuis of in het verpleeghuis wonen, en ervaring hoe hen in het dagelijkse leven te ondersteunen. Daarbij is het uitgangspunt altijd dat mensen, ondanks hun ziekte of andere complexe uitdagingen, op de eerste plaats mens zijn en ertoe willen (blijven) doen.

Passende digitale ondersteuning

Wanneer fysiek contact met naasten (tijdelijk) niet mogelijk is kan digitale ondersteuning een uitkomst bieden, mits deze op een goede manier wordt ingezet. Zo is het belangrijk de tijd te nemen om mensen vertrouwd te laten worden met de tablet en over mentale drempels heen te helpen. De ervaring leert, dat na een gedegen introductie en begeleiding bij de opstart, verreweg de meeste SB-digitaal-gebruikers dit zelfstandig kunnen. 

Digitale ondersteuning zien wij niet als vervanging van fysiek contact. Ideaal is een mix van ‘echt’ en digitaal contact. SB-digitaal is dan ook geen opzichzelfstaande interventie, maar een integrale benadering. 

SB-digitaal is dan ook meer dan een ‘senioren tablet’ met grotere knoppen en een hard volume, waarmee alleen een-op-een contact mogelijk is. SB-digitaal faciliteert bijvoorbeeld contact met een vertrouwenspersoon middels een beveiligde videoverbinding, een eigen digitaal sociaal netwerk, deelname aan groepsactiviteiten en dagopvang online. Maar ook lotgenotengroepen en community building: contact met mensen met dezelfde interesses. Daarnaast ontlast SB-digitaal ook naasten door alternatieven te bieden voor dagbesteding, lotgenotengroepen en respijtzorg. 

We zetten gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid op de eerste plaats, maar doen ook geen concessies als het gaat om veiligheid en privacy.

Expertnetwerk Online Dagbesteding

We vinden het belangrijk bij te dragen aan de ondersteuning van kwetsbare mensen, op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de persoonlijke behoeften, zoals de dag op een goede manier doorkomen, zingeving, plezier hebben, het gevoel nuttig te zijn en je verbonden voelen met anderen.

Organisaties die SB-digitaal inzetten voor deze ondersteuning krijgen daarom toegang tot het Expertnetwerk Online Dagbesteding, waarbinnen deelnemende organisaties kennis en ervaring uitwisselen. Ook zijn er praktische zaken zoals handleidingen voor groepsactiviteiten beschikbaar en kan men regio overstijgend op zoek gaan naar een passende activiteit voor een deelnemer, of juist binnen eigen activiteiten plaatsen beschikbaar stellen voor deelnemers uit andere regio’s.

Meer informatie?

Vraag voor meer informatie over de mogelijkheden van SB-digitaal onze (digitale) brochure aan. Heeft u vragen over SB-digitaal binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.