E-learningprogramma 'Dementie Thuis'

Uniek is onze driedelige module reeks voor mensen met dementie en hun familie: 'Dementie thuis'. Het is zeer waardevol ervaringsmateriaal voor mensen met dementie en hun familie.

Een gewoon leven

Wat mensen met dementie het liefst willen is de draad van hun gewone leven samen met hun dierbaren oppakken. Net als iedereen willen zij ertoe doen. Zij willen Ajax blijven volgen, naar de eerste zwemles van een achterkleinkind gaan, het oud papier bij de weg zetten en ’s ochtends de krant lezen. Omdat dit door gevolgen van de ziekte steeds moeilijker gaat is daarbij hulp nodig. Steun bij de acceptatie van de ziekte en het angstige veranderde toekomstperspectief, het zoeken naar nieuwe invullingen van de dag en steun bij veranderende relaties. Er is behoefte aan een luisterend oor, aan iemand die er gewoon is en waar men op kan rekenen. Iemand die bovendien oog heeft voor de zorgen en angsten rondom de toekomst.

Goed geïnformeerd

Het is van belang dat mensen met dementie en hun naasten goed geïnformeerd worden over het ziekteproces. Ook over de moeilijke beslissingen die genomen moeten worden om de regie te blijven voeren over het eigen leven en om de alledaagse contacten met anderen zoveel mogelijk te onderhouden. Ook hebben de hulpverleners baat bij een goed geïnformeerd netwerk: het zal hen helpen de tijd goed te besteden. Het draagt bij aan vakmanschap en werkplezier.

Een aantal van de thema’s uit het e-learningprogramma 'Dementie achter de voordeur’ is verwerkt in de verschillende modules van ‘Dementie thuis’. Het programma nodigt daarmee uit tot gesprekken tussen hulpverleners en het netwerk rond de persoon met dementie. Dit zorgt voor een goede samenwerking tussen mensen met dementie, familie en hulpverleners.

Ervaringsdeskundigen en experts

Binnen de verschillende modules worden ervaringsdeskundigen die mensen met dementie en hun familie handvatten aanreiken geïnterviewd. Zij zijn al door het hele proces heengegaan, of zitten er nog middenin. Kinderen, echtgenoten en vrienden vertellen waar de pijn en de mogelijke oplossingen zich voordoen. Dat dementie een volksziekte is, blijkt uit de verhalen die Hugo Borst, Adelheid Roosen, Heleen Dupuis en Elsa Verseput vertellen: bekend of onbekend... het komt overal en bij iedereen voor. 

Ook erkende experts op diverse vakgebieden vertellen wat de mogelijkheden en valkuilen zijn. Diverse casemanagers, Bert Keizer (SOG), Marinus van den Berg (GV), Anne-Mei The, Gerke de Boer (verpleegkundige), Hugo van Waarde (Alzheimer Nederland), Frans Hoogeveen (ouderenpsycholoog) en Leny van Dalen (ouderenpsychiater) geven hun mening en goede raad.

Modules en inhoud

Het e-learningprogramma ‘Dementie thuis’ bestaat uit meerdere elementen en is voor een groot gedeelte digitaal van opzet met 3 modules die in grote lijnen het boek “Dagelijks leven met dementie” van Anne-Mei The volgen:

 • Module 1: Dementie: wat is dat?

 • Module 2: Achter de voordeur

 • Module 3: Allemaal regels

Behalve een instructief karakter heeft het programma ook de intentie om mensen met elkaar in gesprek te laten komen over hun ervaringen, vragen en zorgen. De drie modules zijn verder eenvoudig van opzet qua vorm en inhoud en bestaan uit:

 • Zorgvuldig geselecteerde filmpjes en video’s met lotgenoten, televisie-uitzendingen en documentaires.

 • Gesprekken met ervaringsdeskundigen en vakinhoudelijke experts die ingaan op de impact van dementie op het dagelijks leven.

 • Adviezen over alledaagse vraagstukken, bijvoorbeeld: het rijbewijs, ADL zorg, eenzaamheid of het zoeken van een geschikte dagbesteding

 • Vragen en stellingen die wellicht ook een rol kunnen spelen bij te organiseren themabesprekingen (door zorgaanbieders) en webinars. Bij voorkeur in gesprekken met verzorgenden, casemanagers en verpleegkundigen die de mensen met dementie -en hun netwerk- vaak door en door kennen.

Overzicht van het totale programma

 • Voorbereiding en opzet e-learning programma 'Dementie thuis'.

 • Boek 'Dagelijks leven met dementie'.

 • Gebruik docentenhandleiding icm 'Dementie achter de voordeur'.

 • Drie uitgebreide modules 'Dementie thuis'.

 • Service- en helpdesk (24/7).

Mensen met dementie die zijn aangesloten bij een thuiszorgorganisatie die het scholingsprogramma 'Dementie achter de voordeur' voor hun medewerkers heeft aangeschaft, krijgen deze modules zonder kosten aangeboden.