Dementie achter de voordeur

Bij het begrip dementie denkt men vaak als eerste aan suffende ouderen, die in een rolstoel in volstrekte afhankelijkheid de dag door moeten brengen in een verpleeghuis. Verreweg de meeste mensen met dementie wonen echter thuis, al dan niet met echtgenoot, familie, buren en vrienden om zich heen. 

Ondanks alle vooroordelen en problemen die dementie met zich meebrengt, willen deze mensen het liefst het gewone leven doorzetten. Met de Sociale Benadering van dementie is dat, ook als dat niet meer zelfstandig kan, heel goed mogelijk. Vanuit de Social Trials zien we de fantastische resultaten hiervan: mensen met dementie kunnen langer en plezieriger thuis blijven wonen, de kwaliteit van leven gaat omhoog en de zorgkosten dalen. 

Nu kent de traditionele hulpverlening natuurlijk ook zijn eigen tradities en patronen. Deels als gevolg van financiering, maar ook als resultaat van een jarenlange formule waarin

taakverpleging, ADL-hulp en het medisch model centraal stonden. De Sociale Benadering heeft als doel om beide systemen met elkaar te verbinden. Dat gaat echter niet zonder een veranderende visie op dementie, andere werkwijzen van hulpverleners en een samenleving die zich bewust is van de beperkte bijdrage van het medisch domein en de kracht van onderlinge saamhorigheid.

De aandacht voor het onderwerp dementie is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en we zijn dan ook verheugd dat de Sociale Benadering een plek heeft gekregen in de door de overheid (VWS) opgestelde ‘Nationale dementiestrategie’.

Om aan de sterk toenemende behoefte aan kennis en training op dit gebied te kunnen voldoen is er door Anne-Mei The -in samenwerking met Gerke de Boer- een breed, uitdagend en leerzaam e-learning aanbod ontwikkeld: ‘Dementie achter de voordeur’.

Wat is er nodig, achter die voordeur?

De verschillende programma’s binnen het aanbod van ‘Dementie achter de voordeur’ zijn gericht op verschillende doelgroepen en geven antwoord op de vraag wat mensen met dementie en hun omgeving nodig hebben op het gebied van omgaan met dementie in het dagelijks leven, met als basis de Sociale Benadering. 

Hiervoor zijn meer dan honderd mensen op camera geïnterviewd. Mensen met dementie (patiënten) en naasten (partners, kinderen) delen lief en leed over hun leven met dementie. (Wijk)verpleegkundigen, casemanagers en thuiszorgmedewerkers vertellen over hun werk en dilemma’s die ze daarbij tegenkomen. Ook huisartsen, psychologen en andere deskundigen op het gebied van dementie komen aan het woord. Zij geven naast tips en adviezen ook duiding aan de ingrijpende veranderingen in het leven van mensen met dementie, hun partners en naasten. 

Voor thuiszorgmedewerkers is het programma geaccrediteerd door de beroepsverenigingen van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en paramedici (ADAP).

De onderstaande programma’s zijn op dit moment beschikbaar:

Enthousiast over onze programma’s?

Wilt u meer informatie over één of meerdere van onze programma’s? Neem dan contact met ons op om uw wensen te bespreken en de uitgebreide prospectus van de programma’s te ontvangen.

In de prospectus vindt u aanvullende informatie over het scholingsprogramma, de inhoud en doelstellingen van de verschillende modules, de organisatie van een scholing, technische mogelijkheden en de tarieven.