Ruim 450 artsen schenken 6.000 euro aan de Proeftuin Sociale Benadering Dementie, waar een totaalpakket aan ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt onderzocht en ontwikkeld. Het pakket moet de kwaliteit van leven voor deze kwetsbare groep langer en beter op peil houden, en als gunstig neveneffect de zorgconsumptie verlagen.

Het bedrag is afkomstig van ‘niet stiekem bij dementie’, een landelijk initiatief van artsen tegen euthanasie op basis van een wilsbeschikking bij mensen met gevorderde dementie. Initiatiefnemers Boudewijn Chabot en Jaap Schuurmans zamelden geld in voor paginagrote advertenties in vier landelijke kranten. De protestactie kreeg veel aandacht in de media.

Dusdanig veel artsen gaven een bijdrage voor de advertentiekosten, dat een bedrag overblijft van 6.000 euro. De artsen van ‘niet stiekem bij dementie’ vinden het belangrijk dat de samenleving investeert in kwaliteit van leven bij dementie. Om deze reden kiezen ze ervoor het bedrag te schenken aan de Proeftuin Sociale Benadering Dementie.

Namens www.nietstiekembijdementie.nl schenken huisarts Jaap Schuurmans en ouderenpsychiater Boudewijn Chabot een gieter aan de Proeftuin die symbool staat voor de 6.000 euro. Dit gebeurt op woensdag 12 april om 12.30 uur in de bar van Hotel Stenden, Rengerslaan 8 in Leeuwarden.

De Proeftuin Sociale Benadering Dementie, een initiatief van hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The (Tao of Care) en zorgorganisatie KwadrantGroep, is inmiddels uitgegroeid tot een brede samenwerking met Stenden Hogeschool, Friesland College Leeuwarden, zorgaanbieder ZuidOostZorg, verzekeraar De Friesland, gemeente Leeuwarden en Drachten.

De Proeftuin is blij met de gift. Ook vindt zij het belangrijk dat de maatschappelijke discussie rond euthanasie bij dementie gevoerd wordt. Anne-Mei: ‘Wij zijn niet per se voor of tegen euthanasie, maar het moet geen vanzelfsprekendheid worden in moeilijke situaties. Andere wegen moeten beter begaanbaar worden gemaakt, door meer te investeren in hoe te leven met dementie, in praktische interventies en beeldvorming. De roep om euthanasie komt deels voort uit het beeld van een hopeloze toekomst dat mensen hebben.’

Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven met aandacht voor de psychologische en sociale impact van dementie op het dagelijkse leven van mensen. Toch bestaat er nog geen totaalpakket met psychologische, sociale én medische ondersteuning vanaf de diagnose tot en met nazorg aan achterblijvende mantelzorgers. Het proeftuin-pakket is ontwikkeld op basis van langjarig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten door Anne-Mei The en haar onderzoeksgroepen aan de UvA, Hogeschool Stenden en Hogeschool Windesheim, en de praktijkkennis van de KwadrantGroep.

Geld voor maatjesproject Kammeraat
Het bedrag van de artsen zal gaan naar een van de ondersteuningsvormen uit het proeftuin-pakket: Kammeraat (Fries voor kameraad), een maatjesproject voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Niet de ziekte en de beperkingen, maar de persoon en wat nog wél kan staan centraal. Studenten van hogeschool Stenden zijn opgeleid om mensen met dementie op deze manier kleur aan de dag te helpen geven. Ook bouwen/onderhouden zij een brug naar ‘de buitenwereld’ voor deze kwetsbare groep. Uit onderzoek van Anne-Mei The blijkt dat mensen met dementie en hun mantelzorgers gemakkelijk in een sociaal isolement terechtkomen.

Hier is een foto te downloaden in hoge resolutie van de overhandiging. V.l.n.r. Boudewijn Chabot (ouderenpsychiater), Jaap Schuurmans (huisarts), Karen Sikkel (hoofddocent Sociale Benadering Dementie – Hogeschool Stenden), Jinke Dros (teamleider Kammeraat), Roelof Jonkers (bestuursvoorzitter KwadrantGroep), Hugo van der Wedden (projectleider Proeftuin Sociale Benadering Dementie, onderzoeker) – fotografie Martin Rijpstra.

meer informatie:

Niet Stiekem Bij Dementie: www.nietstiekembijdementie.nl
Proeftuin Sociale Benadering Dementie: www.tao-of-care.nl/proeftuinen
Kammeraat: www.mijnkameraad.nl

nietstiekembijdementie.nl