In de schoolbanken leren mbo/hbo-studenten Zorg en Welzijn een heleboel, maar goede zorg begint bij goed kijken en luisteren naar degenen om wie het gaat: de mensen aan wie je zorg gaat verlenen. Vanuit die gedachte gaan studenten van ROC TOP in Amsterdam en Stenden Hogeschool in Leeuwarden verhalen ophalen bij mensen met dementie. Iedereen doet dit vanuit zijn of haar eigen achtergrond. Dit project is een initiatief van Dementie Verhalenbank-partners Leyden Academy en Vereniging Het Zonnehuis. Gisteren begon dit project met een rondleiding en verkennende bijeenkomst in het Odensehuis, een plek waar mensen met dementie en hun mantelzorgers vrij kunnen binnenlopen voor een gesprek, advies of om aan te schuiven bij een activiteit. Wat willen de studenten leren? En wat zouden de ‘vaste klanten’ van het Odensehuis de studenten willen meegeven? Gisteren bij de aftrap van dit project spraken de studenten hierover met mantelzorgers, mensen met dementie en de projectbegeleiders die allen ruime ervaring hebben met dementie, privé of in hun werk. De verhalen die de studenten ophalen zullen zij  – in overleg met de betrokkenen al dan niet geanonimiseerd – delen op de Dementie Verhalenbank. Doordat de studenten ieder hun eigen achtergrond hebben, leveren de verhalen ook nog eens interessante, nieuwe perspectieven op voor het onderzoek van de Stichting Dementie Verhalenbank.