Sociale benadering opgenomen in 'Nationale dementiestrategie'

Minister de Jonge presenteerde onlangs de 'Nationale Dementiestrategie 2021-2030' waarin ook de Sociale Benadering Dementie is opgenomen. Het doel is om zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2025 alle professionals in elk regionaal dementienetwerk volgens de zorgstandaard dementie, domeinoverstijgend en persoonsgericht te laten werken. Dit zal geborgd worden middels vastgelegde samenwerkingsafspraken en structurele financiering. De sociale benadering wordt in deze strategie genoemd.

Een ander doel van de ‘Nationale dementiestrategie’ is ervoor te zorgen dat informatievoorziening rondom dementie geen tijdelijke of eenmalige inspanningen zijn:

“Iedereen die in de toekomst de diagnose dementie krijgt, heeft informatie nodig. Iedere (jong)volwassene moet kunnen leren hoe privé en in werksituaties om te gaan met mensen met dementie.”

Met onze e-learning trajecten ‘Dementie achter de voordeur’ willen we antwoord geven op de vraag wat mensen met dementie en hun omgeving nodig hebben. Zo bieden we programma’s voor zorgprofessionals, familieleden, huishoudelijke hulp (schoonmakend/ondersteunend personeel) en vrijwilligers.