Eerste resultaten Social Trials uiterst positief

In november 2020 zijn de eerste resultaten van de Social Trial in Den Bosch bekendgemaakt en deze bevestigden wat we in de praktijk al zagen: 

Het welzijn van de deelnemers en hun naasten nam enorm toe van gemiddeld een 6,5 naar 7,8 en bleven mensen ook langer en plezieriger thuis wonen. Daarnaast nam de zorgdruk flink af en gingen de maandelijkse kosten aanzienlijk omlaag. De gemiddelde inzet vanuit het SBD-team per deelnemer bedroeg 2,5 uur per week.

Het geloof in de Sociale Benadering van dementie werd hiermee onderbouwd met duidelijke cijfers. Alle deelnemers en betrokken partijen zijn enthousiast over de eerste uitkomsten en zien de komende twee jaar positief tegemoet.

Lees hier de factsheet van de resultaten uit Den Bosch.