Vandaag houdt het Zorginnovatieforum de derde editie van de Masterclass ‘In de War’, deze keer in Leeuwarden.

Het Zorg Innovatie Forum is een initiatief van zevenendertig zorgaanbieders, verzekeraars, instellingen uit het sociale domein, woningbouw-corporaties, kennisinstellingen en burgerinitiatieven. Zij maken zich sterk voor structurele vernieuwingen op het gebied van gezondheid. De focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, op effectieve ouderen-zorg en op jeugdgezondheid.

Sprekers in het hoofdprogramma van ‘In de war’ zijn o.a. Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, Rein Swart van woningbouwcorporatie Accolade, Paul Felix van De Friesland Zorgverzekeraar  en Carolien van Leussen van de Tao of Care als projectleider in de Proeftuin Sociale Benadering Dementie.

Carolien van Leussen vertelt over mensen met dementie in de publieke ruimte, iets wat door de tendens van langer thuis blijven wonen met dementie steeds gewoner wordt. Het publieke leven is voor mensen met dementie vaak een sociaal mijnenveld. Dit kan ertoe leiden dat mensen met dementie én hun mantelzorgende naasten in een isolement raken. Hoe zorgen we dat mensen met dementie zonder angst of schaamte onderdeel kunnen blijven uitmaken van ons dagelijkse leven? Het ‘dementie-steunpakket’ dat in de Proeftuin Sociale Benadering Dementie wordt ontwikkeld, kan daar een belangrijke rol in spelen. Dit laat Carolien zien aan de hand van enkele voorbeelden uit de Proeftuin.