Eric (links) en Mart hebben allebei de ziekte van Alzheimer. Ze ontmoetten elkaar in 2014 en trekken sindsdien regelmatig met elkaar op. Ze vertellen onder andere over hun eerste ontmoeting, de diagnose en hoe zijzelf en de mensen om hen heen omgaan met hun dementie. Het filmpje werd getoond in de Hermitage op het symposium ‘Goed leven met dementie, hoe doen we dat?’ van de vakgroep Long-Term Care Partnership aan de Universiteit van Amsterdam en het Ben Sajet Centrum.