.

Boekenwinkel

Over haar onderzoeken schrijft Anne-Mei The boeken die ook de geïnteresseerde buitenstaander niet onberoerd laten. De thema’s ziekte en dood gaan ons tenslotte allemaal aan. In haar boeken geeft ze alle betrokkenen een stem: verpleegkundigen, artsen, patiënten en familie. Ze maakt de complexiteit op heldere wijze inzichtelijk. Haar boeken zetten aan tot nadenken. Hoewel de onderwerpen complex en aangrijpend zijn, lezen haar boeken als romans.

Op geheel eigen wijze neemt Anne-Mei de lezer mee naar een andere wereld. Ze wisselt aangrijpende gebeurtenissen, ontroerende momenten, scherpe analyses en hilarische taferelen met elkaar af. In november 2017 is haar nieuwste boek verschenen: Dagelijk leven met dementie. Met deze indringende blik achter de voordeur van mensen met dementie en hun naasten weet zij wederom het maatschappelijk debat over dementie aan te jagen.

Klik op een boekomslag voor meer informatie

1-van-verhalen-naar-inzichten   2-het-beste-medicijn   3-verlossers-naast-god 4-In-de-wachtkamer   5-naast-de-stervende-patient   6-in-gesprek   7-tussen-hoop-en-vrees 8-doe-het-zelfzorg

 

 

 

Dit boek gaat over het dagelijks leven met dementie, ook wel de epidemie van de 21ste eeuw genoemd. Vrijwel iedereen krijgt ermee te maken. Oplossingen voor het dementievraagstuk worden gezocht in een vroegtijdige diagnose. In het zoeken naar genezing – tot nu toe een loze belofte. In langer thuis wonen en een  dementievriendelijke samenleving. In investeringen in de verpleeghuiszorg. En het toelaatbaar maken van euthanasie. Maar zitten we op het goede spoor? Doen we mensen met dementie en hun naasten hiermee niet tekort? Weten we eigenlijk wel wat hun behoeften zijn? Anne-Mei The volgde jarenlang mensen met dementie en hun naasten en sprak met honderden betrokkenen en experts. Dit boek is een must voor iedereen die te maken heeft met dementie. Voor mensen met dementie en hun naasten, maar ook voor zorgprofessionals.

Verschijningsdatum: 10-11-2017
Verkoopprijs: € 19,95 
ISBN: 9789072219954
Te bestellen via info@tao-of-care.nl en diverse boekhandels

1-van-verhalen-naar-inzichtenDe gouden verhalenbundel ‘Van verhalen naar inzichten’ is online te bestellen

Verzameling verhalen van de nationale Dementie Verhalenbank en uit de Proeftuin Dementie Friesland. Mensen met dementie, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere deskundigen vertellen over het dagelijks leven met dementie.
Een aantal van deze verhalen is samengevat voor publicatie op de Dementie Verhalenbank en nu gebundeld in dit gouden boekje. Het geeft een stem aan de mensen om wie het gaat: mensen met dementie en hun omgeving.
Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam analyseren alle interviews om patronen en terugkerende thema's te ontdekken. 

2-het-beste-medicijn‘ Het beste medicijn’ In de afgelopen jaren is in het samenwerkingsverband tussen de Kwadrantgroep en Anne-Mei The de ‘Sociale Benadering van Dementie’ ontwikkeld. Bij de presentatie van deze nieuwe benadering is een boekje verschenen: Sociale Benadering Dementie – Het beste medicijn. Het is gratis te downloaden als eBook in ePub-formaat (geschikt voor de meeste eInk ereaders, tablets en smartphones), of als pdf: Sociale Benadering Dementie – het beste medicijn.

In 2016 opnieuw actueel: 'Verlossers naast God' is een bijzondere kroniek van de euthanasie in ons land, geschreven door de bekende antropologe Anne-Mei The. Nederland is een van de weinige landen waarin euthanasie in de wet is vastgelegd. Door talloze gesprekken met artsen werpt The licht op de euthanasiepraktijk, nu en in het verleden. Dat levert een onthullend en vaak ontroerend beeld op. Al voordat het woord was uitgevonden, hielpen dokters hun patiënten sterven, vaak zelfs in christelijke kringen. Uit barmhartigheid, zeggen zij zelf. Later leidden juristen en ethici het debat over dit heikele onderwerp. Zij waren het die zorgden voor het legaliseren van euthanasie. Het zelfbeschikkingsrecht deed zijn intrede. Maar hoe stonden de dokters hiertegenover, die de euthanasie moesten uitvoeren?

Verschijningsdatum: 15-10-2009
Verkoopprijs: € 19,95 
ISBN: 9789072219893

Te bestellen via info@anne-meithe.nl

In de wachtkamer van de doodIn de wachtkamer van de dood is een indringend verhaal dat iedereen aangaat. Het gaat over dementerende ouderen in een verkleurende samenleving. Nederland telt 250.000 dementerenden en hun aantal neemt toe. Ooit treft wellicht onze ouders, onze geliefden en onszelf dit lot.

Anne-Mei The werkte als onderzoeker twee jaar mee in een verpleeghuis. Daar tekende zij de belevenissen op van de demente bewoners en hun familie, van de verzorgenden, de artsen en de managers. Zij onthult wat meestal verborgen blijft: De cultuurkloof tussen de witte bewoners en de gekleurde verzorgenden die hun rituelen, armoede en problemen meenemen naar het werk. De schaarste op de verpleegafdeling en de overdaad in de directieburelen. De gesprekken die voorafgaan aan een sterfbed en die ertoe kunnen leiden dat de artsen afzien van een levensverlengende behandeling. De communicatieproblemen die soms ontstaan met de familie. De spanningen, agressie en seks op de afdeling. Maar ook de hilarische taferelen die dementerenden in hun relatief goede jaren veroorzaken.

In de wachtkamer van de dood is te bestellen bij de boekhandel of via internet.

In Naast de stervende patiënt, beslissen over palliatieve sedatie, morfine en euthanasie wordt aan de hand van verhalende beschrijvingen een beeld geschetst van de communicatie en besluitvorming rond het levenseinde (euthanasie, palliatieve sedatie en morfine) in de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Hierbij worden de perspectieven van verpleegkundigen, artsen, patiënten en familie inzichtelijk gemaakt. Het boek leest als een roman. Na iedere gevalsbeschrijving volgt een analyse. Daarnaast geeft prof. dr. Marian Verkerk een overzicht van de juridische stand van zaken en een ethische reflectie.

Het boek In gesprek met de palliatieve patiënt is te bestellen bij de boekhandel of via internet.

Tussen Hoop en Vrees, Palliatieve Behandeling En Communicatie In Ziekenhuizen, uitgever Bohn Stafleu Van Loghum

Het boek Tussen Hoop en Vrees is te bestellen bij de boekhandel of via internet.

Om medewerkers in de ouderenzorg een goede 'tool' in handen te geven om zelf en met het team met De Werkvloer Centraal aan de slag te kunnen én deze manier van werken verder te ontwikkelen, is het doe-het-zelfzorg-boek voor medewerkers ontwikkeld. Het is een aansprekend en laagdrempelig werkboek om zelf met allerlei - vaak lastige - thema's aan de slag te gaan. Naast een hoofdvraag en een fragment uit 'In de wachtkamer van de dood' of een citaat van een verzorgende, bevat iedere bladzijde drie onderdelen: (1) Hoe kan ik hier zelf over nadenken (2) Hoe kan ik er met collega's mee aan de slag (3) Een concreet actiepunt voor de komende tijd met tips en suggesties.

Het doe-het-zelfzorg-boek is te bestellenbij de boekhandel of op de website van uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum.