In dit rapport leest u wat de Friese Odensehuizen voor mensen met dementie en hun naasten betekenen. We onderzochten de invloed van bezoek aan het Odensehuis op (a) zelfwaardering, (b) de omgang met veranderingen die ontstaan door dementie en (c) de mate waarin men het gevoel heeft erbij te horen binnen en buiten het Odensehuis.

Met de Odensehuizen wordt beoogd een laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren voor mensen met beginnende dementie en hun naasten. We vergeleken de verschillende locaties en invloed hiervan op de toegankelijkheid voor de bezoekers.

Tot slot volgen enkele aanbevelingen voor het voortzetten en verder ontwikkelen van de Friese Odensehuizen.

Klik hier om het rapport te downloaden.