Betere ondersteuning voor mensen met dementie en verwanten én minder kosten. Afgelopen week sprak Anne-Mei The hierover met Vera Bergkamp, Corinne De Jonge van Ellemeet en Carla Dik-Faber n.a.v. hun kamerbreed aanvaarde motie die ‘social trials’ mogelijk maakt. Het kan!

Anne-Mei The beschreef in haar boek “Leven met dementie” hoe regels de vernieuwing van de zorg in de weg staat. Hoe ouderen met dementie beter geholpen kunnen worden is bekend. Maar om betere zorg te leveren, zijn investeringen nodig, vooral van gemeenten en zorgkantoren. Probleem is dat de opbrengsten van deze investeringen niet bij de gemeenten en zorgkantoren terecht komen, maar bij het rijk. In beleidsjargon: er is geen financiële prikkel om te investeren in betere zorg voor zieke ouderen.
‘Sociale experimenten’ moeten laten zien dat het ook anders kan. De Tweede Kamer roept de regering op dit soort experimenten te ondersteunen. Zij moeten alle organisaties die zijn betrokken bij de zorg voor ouderen met dementie benaderen zodat zij actief meewerken aan de social trials.