Fantastisch nieuws! Op het Goed Geld Gala van de Vriendenloterij ontvingen wij een prachtig bedrag voor ons gezamenlijke mantelzorgpakket met Het Nationaal OuderenFonds: een structureel ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers van mensen met dementie, dat écht uitgaat van hun behoeften.

Er is te weinig aandacht voor de mantelzorgers. Zowel het Ouderenfonds als de Tao of Care wil zich richten op het bieden van aanvullende ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie. Het moet ertoe leiden dat mantelzorgers beter in staat blijven om hun sociale netwerk te onderhouden, waarmee eenzaamheid en overbelasting kan worden voorkomen. Gedurende de periode van mantelzorgen, maar ook als mantelzorgers alleen achterblijven nadat hun dierbare is overleden.

In de VS is een effectief bewezen mantelzorgprogramma ontwikkeld door Mary Mittelman, dat recentelijk is aangepast door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, zoals een interactief platform met kennis en kunde en naar behoefte lotgenotencontact, familiegroepen, persoonlijke coaching en psychologische ondersteuning.

Ons ondersteuningsprogramma ‘Sociale Benadering Mantelzorg’ ontwikkelen en verfijnen we binnen de Proeftuin Dementie Friesland. Hier hebben we onder andere contactgroepen voor naasten (in Odensehuis Gerard Smit), familiecoaching en psychosociale ondersteuning. De verwachting is dat investeringen in een betere kwaliteit van leven – in de periode thuis – zullen leiden tot een kostenreductie over de totale dementieketen.