De Verhalenbank Psychiatrie, het nichtje van de Dementie Verhalenbank, is online. Initiatiefnemer Floor Scheepers, kinder- en jeugdpsychiater, afdelingshoofd Psychiatrie UMC Utrecht Hersencentrum, raakte geïnspireerd door het narratieve onderzoek van Anne-Mei The en de Sociale Benadering Dementie die The ontwikkelde.

De sociale benadering draait om de wisselwerking tussen drie hoofdvragen die spelen bij mensen met dementie en hun naasten: wat verandert er in mij/mijn naaste, hoe ga ik daarmee om en hoe beïnvloedt het mijn/onze relatie(s)? In de psychiatrie hebben mensen ook te maken met dynamische en/of chronische aandoeningen waarbij thema’s als schaamte, stigma en rolveranderingen een rol spelen. De aanpak van Anne-Mei (van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen) kan helpen om een bredere blik te ontwikkelen op psychiatrische problemen. De Verhalenbank Psychiatrie werd dan ook opgezet naar het voorbeeld van de Dementie Verhalenbank. Door persoonlijke, dagelijkse ervaringen van mensen met een psychiatrische aandoening, naasten en zorgprofessionals te onderzoeken kan het zorgaanbod beter worden afgestemd op de daadwerkelijke behoeftes van de mensen om wie het gaat. Worden de drie ‘hoofdvragen’ uit de sociale benadering voldoende beantwoord m et het huidige zorgaanbod voor psychiatrische patiënten en waar/hoe kan dit beter? De Verhalenbank Psychiatrie is een instrument om antwoord te vinden op deze vragen.

Via de website kan iedereen zelf een verhaal insturen