School of Care & Advies

De levenskwaliteit van cliënten wordt gezien als een belangrijke uitkomstmaat in de zorg. In de praktijk is het niet altijd gemakkelijk inhoud te geven aan ‘kwaliteit van leven’. Werkdruk, bezuinigingen en regelgeving maken het nog ingewikkelder. De School of Care helpt vanuit de Sociale Benadering (Dementie) invulling te geven aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning, waarbij oog is voor een optimale levenskwaliteit van cliënt en betrokkenen en de behoeften van cliënt uitgangspunt is in zorg- en dienstverlening.

Sociale Benadering in de praktijk
De School of Care leert zorgorganisaties de Sociale Benadering te vertalen naar de praktijk. Deze benadering stelt het dagelijks leven van betrokkenen centraal en helpt professionals bij het bieden van gebalanceerde ondersteuning in het medische, psychologische en sociale domein. 

 Trajecten op maat

 • Scholingstrajecten op maat
 • Variërend in duur en intensiteit
 • Praktijk gestuurd leren
 • Direct toepasbaar in de praktijk
 • Aandacht voor inbedding en borging

Geen organisatie is hetzelfde. Daarom biedt de School of Care scholings- en adviestrajecten op maat, variërend in duur en intensiteit. Welke variant het beste past, is afhankelijk van de adviesvraag van de organisatie en de ondersteuningsbehoeften van de teams.

Het aanbod

Collegereeks  –  het interactieve kennismakingsprogramma met de Sociale Benadering

Kennismaking met de Sociale Benadering met nieuwe inzichten voor de dagelijkse (zorg)praktijk.

 • 4 sessies van 3 uur
 • 20 tot 50 deelnemers per sessie

Collegereeks Plus – de collegereeks plus aanvullende modules op maat

Kennismaking met de Sociale Benadering met nieuwe inzichten voor de dagelijkse (zorg)praktijk, aangevuld met verschillende modules op maat.

Cultuurveranderingsprogramma een intensief scholingsprogramma in de Sociale Benadering Dementie

Zorgprofessionals leren de Sociale Benadering toepassen in de dagelijkse (zorg)praktijk.

 • 6-10 sessies
 • Tot 20 deelnemers per team
 • Inclusief coaching on the job
 • Aandacht voor borging


Meer weten?

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Mark Smit, Programmamanager
mark.smit@tao-of-care.nl
020 820 1188 | 06 243 00 643

Tao of Care/School of Care
Zwanenburgwal 206
1011 JH Amsterdam

Bekijk hier de folder van de School of Care