School of Care & Advies

Wie zelf of als naaste te maken krijgt met dementie wordt geconfronteerd met drie wezenlijke vragen: ‘Wat verandert er in mij/mijn dierbare?’ (het medische domein), ‘hoe ga ik daarmee om?’ (het psychologisch domein) en ‘hoe verandert dit mijn/onze relatie(s)?’ (het sociale domein). Aandacht en ondersteuning voor alle betrokkenen vanuit de wisselwerking tussen deze drie domeinen noemen we de Sociale Benadering Dementie (SBD). De School of Care helpt u om de SBD te vertalen naar de praktijk.

Om de visie op goede zorg vanuit de Sociale Benadering in de praktijk te brengen, biedt ons mobiele School of Care-team scholing en advies.Tijdens interactieve colleges* worden zorgprofessionals, gemeenten, beleidsmakers én mantelzorgers opgeleid in het toepassen van de Sociale Benadering (bij professionele en informele zorg). De School of Care maakt volop gebruik van aansprekende casuïstiek en praktijkopdrachten.

Folder School of Care

De Sociale Benadering is in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met dementie, maar lijkt ook waardevol voor mensen met andere aandoeningen, zoals lichamelijke beperkingen of psychiatrische kwetsbaarheid.

Onze huidige klantenkring bestaat onder meer uit:

  • Cordaan in Amsterdam
  • De KwadrantGroep in Friesland
  • Nebo te Den Haag
  • Noorderboog te Meppel
  • Riwis Zorg & Welzijn
  • Volckaert ouderenzorg in Dongen en Oosterhout
  • WelThuis in Gouda
  • Wilgaerden in Hoorn

 

Link met onderwijs
Anne-Mei The is lector Sociale Benadering aan Stenden Hogeschool en het Friesland College in Leeuwarden. Zo zijn we ook betrokken bij de opleiding van een nieuwe generatie zorgprofessionals, die de Sociale Benadering leren in te bedden in zowel de leefwereld van cliënten en mantelzorgers, als in de systeemwereld (regelgeving, financiering).

* fotografie cover School of Care-folder interactieve colleges: Bert Verhoeff