School of Care & Advies

Wie (zelf of als naaste) te maken krijgt met een aandoening als dementie wordt geconfronteerd met drie wezenlijke vragen: ‘Wat verandert er in mij/mijn dierbare?’ (het medische domein), ‘hoe ga ik daarmee om?’ (het psychologisch domein) en ‘hoe verandert dit mijn/onze relatie(s)?’ (het sociale domein). Aandacht en ondersteuning voor alle betrokkenen vanuit de wisselwerking tussen deze drie domeinen noemen we de Sociale Benadering Dementie (SBD). In de School of Care helpen onze docenten en adviseurs u om de SBD te vertalen naar de praktijk.

Om de visie op goede zorg vanuit de Sociale Benadering in de praktijk te brengen, biedt ons mobiele School of Care-team scholing en advies.Tijdens interactieve colleges worden zorgprofessionals, gemeenten, beleidsmakers én mantelzorgers opgeleid in het toepassen van de Sociale Benadering (bij professionele en informele zorg). Daarnaast is een e-learning-pakket in ontwikkeling. De School of Care maakt volop gebruik van aansprekende casuïstiek en praktijkopdrachten.

De Sociale Benadering is (en wordt) in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met dementie, maar lijkt ook waardevol voor mensen met andere aandoeningen, zoals lichamelijke beperkingen of psychiatrische kwetsbaarheid.

In onze shop zijn twee boekjes verkrijgbaar over de Sociale Benadering Dementie en over de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. Het boekje over de Proeftuin en het eerste deel over de Sociale Benadering zijn gratis te downloaden.

Advies
‘Hoe zorgen wij dat onze mantelzorgers niet overbelast raken?’
‘Hoe verenigen wij de leefwereld van cliënten met de werkelijkheid van systemen, financiën en regelgeving (systeemwereld)?’
‘Hoe kunnen we de Sociale Benadering in de praktijk brengen?’
‘Hoe kunnen directie en management aansluiting met de werkvloer krijgen?’

Dit is een greep uit de vragen waarmee gemeenten, zorgorganisaties, beleidsmakers of mantelzorgers bij ons aankloppen. Dankzij onze jarenlange ervaring in zorginstellingen vanuit verschillende perspectieven (antropologen, bedrijfskundigen, zorgprofessionals) zijn onze adviseurs heel goed in staat om met een helder advies te komen. Ons team krijgt snel boven tafel wat u nodig heeft en helpt u met een duidelijk en uitvoerbaar advies voor alle lagen binnen uw organisatie of verschillende doelgroepen/belanghebbenden.

Goede zorg of ondersteuning draait niet alleen om kennis, maar allereerst om de relatie tussen de zorgprofessional of informele verzorger/hulpkracht,  en de ontvanger van die zorg of ondersteuning. Helaas zit de zorgverlener vaak in een spagaat tussen de leefwereld van cliënten en hun naasten en de werkelijkheid van systemen, financiën en regelgeving (systeemwereld).

De Sociale Benadering van Anne-Mei The ism Liz Cramer, Roelof Jonkers en Margje Mahler

Tao of Care heeft oog voor die spagaat en adviseert zorginstellingen hoe zij toch goede zorg kunnen leveren. Daarbij zetten wij medewerkers op de werkvloer in het middelpunt, zowel bij de intramurale zorg als bij de thuiszorg. Zij staan immers het dichtst bij de cliënt, en de relatie tussen zorgprofessional en cliënt bepaalt de kwaliteit van zorg. Ons programma laat medewerkers dit beseffen en zorgt dat deze relatie de volle aandacht krijgt. Belangrijk onderdeel van het programma is zelfreflectie van medewerkers, opleiding en coaching. Tegelijkertijd adviseert Tao of Care hoe deze werkwijze is in te bedden in de systeemwereld.

Onze huidige klantenkring bestaat onder meer uit:

  • Cordaan in Amsterdam
  • De KwadrantGroep in Friesland
  • Nebo te Den Haag
  • Noorderboog te Meppel
  • Riwis Zorg & Welzijn
  • Volckaert ouderenzorg in Dongen en Oosterhout
  • WelThuis in Gouda
  • Wilgaerden in Hoorn

Link met onderwijs
Anne-Mei The is lector Sociale Benadering aan Stenden Hogeschool en het Friesland College in Leeuwarden. Zo zijn we ook betrokken bij de opleiding van een nieuwe generatie zorgprofessionals, die de Sociale Benadering leren in te bedden in zowel de leefwereld van cliënten en mantelzorgers, als in de systeemwereld (regelgeving, financiering).