De Proeftuin Sociale Benadering Dementie ontvangt een gift van artsen, die zich onder de naam ‘Niet Stiekem bij Dementie’ uitspreken tegen euthanasie bij mensen met dementie als die hun wilsverklaring niet meer kunnen herbevestigen. Hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne-Mei The, met de KwadrantGroep initiatiefnemer van de Proeftuin en de Dementie Verhalenbank (een belangrijke informatiebron voor de Proeftuin): ‘Wij benadrukken dat onze onderzoekers niet expliciet behoren tot een voor- of tegenkamp in deze euthanasiediscussie.’ Hiervoor is begrip bij de initiatiefnemers van Niet Stiekem bij Dementie. De Proeftuin is blij met de gift en de aandacht voor de ingewikkelde kwestie.

Artsen wilden samen een advertentie bekostigen in een landelijk dagblad, waarin de artsen uiting zouden geven aan hun morele weerzin om het leven van een weerloos mens te beëindigen. Dat doel is in ruime mate overtroffen: er hebben paginagrote advertenties gestaan in NRC Handelsblad, nrc.next en Trouw. Vandaag staat als afsluiting in de Volkskrant een vierde paginagrote advertentie, ondertekend door ruim vierhonderd artsen.

De lijst van ondertekenaars op de website nietstiekembijdementie.nl groeit nog steeds. Ook na sluiting van inschrijving voor de advertenties in de krant blijven de aanmeldingen binnenstromen.

Nieuwe giften zullen ten goede komen aan de Proeftuin Sociale Benadering Dementie in Leeuwarden, waar een totaalpakket aan ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt ontwikkeld en onderzocht.