Partnerships

Door samenwerking te zoeken in het onderwijs, met zorginstellingen, zorgprofessionals, gemeenten en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Tao of Care in staat om nieuwe inzichten te vertalen naar praktijkoplossingen. Een recent voorbeeld is de Sociale Benadering Dementie, die bij de presentatie in september 2015 is omarmd door staatssecretaris Van Rijn (VWS) en Alzheimer Nederland. Tao of Care ontwikkelt deze nieuwe benadering van dementie verder in proeftuinen.

De Proeftuin Sociale Benadering Dementie is al uitgegroeid tot een mooie samenwerking tussen zorgorganisaties KwadrantGroep en ZuidOostZorg, Stichting De Friesland en Friesland Zorgkantoor, gemeente Leeuwarden, Stenden Hogeschool Leeuwarden, Friesland College Leeuwarden en de Tao of Care, het bedrijf dat The enkele jaren geleden oprichtte boven haar verhalenbanken (onderzoeksinstrument), proeftuinen (onderzoek en ontwikkeling praktijkoplossingen) en implementatiemethoden voor de Sociale Benadering (training, advies en opleiding voor alle betrokkenen bij dementie).

Daarnaast zetten we zowel advies en coaching als training- en opleidingstrajecten in bij maatschappelijke en zorgorganisaties. Ook hebben we een waardevolle samenwerking met het Ben Sajet Centrum en Cordaan, en binnen het lectoraat Sociale Benadering Dementie aan Stenden Hogeschool zijn studenten betrokken bij de verdere ontwikkeling van succesvolle interventies op psychosociaal gebied (zie Proeftuin Sociale Benadering Dementie hierboven).

De Sociale Benadering Dementie is mede tot stand gekomen in samenwerking met de KwadrantGroep, die onze eerste proeftuin Proeftuin Sociale Benadering Dementie, (voorheen Proeftuin Dementie Friesland) faciliteerde. Hier wordt de kennis van de onderzoeksgroep Long-term Care and Dementia van de Universiteit van Amsterdam getoetst aan de ervaringen uit de praktijk van de KwadrantGroep – en vice versa. Daarnaast wordt de Dementie Verhalenbank mogelijk gemaakt door Vereniging het Zonnehuis, Leyden Academy, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Universiteit van Amsterdam.