Grondlegger en teamleden

Anne-Mei TheProf. mr. dr. Anne-Mei The
grondlegger Tao of Care
Bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie (Universiteit van Amsterdam) en lector Sociale Benadering aan Stenden Hogeschool
‘Tao of Care is het huis waarbinnen ik mijn onderzoeken, initiatieven, boekenwinkel en bedrijven heb ondergebracht. Mijn Chinese vader leerde mij over de Tao (letterlijk: ‘de weg’), een concept uit de Chinese filosofie. Het is de zoektocht waarmee ordelijke patronen in de chaos van de steeds veranderende werkelijkheid worden geschapen. Het gaat niet om een vastomlijnde “eindbestemming”, maar om de weg van voortschrijdend inzicht. Juist die weg brengt het Tao-team tot verrassende, vernieuwende inzichten. Daarbij maken we vanuit narratief en etnografisch onderzoek steeds dezelfde beweging: van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen die wij vervolgens in de praktijk brengen. Zo ontwikkelde ik ook de Sociale Benadering, de basis onder alles wat we bij de Tao of Care doen. Ik leg altijd de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Bringing vision to life.
Bert BokmaBert Bokma MSc
programmamanager Proeftuin SBD
‘Mijn persoonlijke missie is de (gezondheids)zorg in Nederland voor iedereen kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Vanuit mijn vorige functie van directeur zorginkoop bij een grote zorgverzekeraar heb ik invulling kunnen geven aan mijn missie. Nu doe ik dat met veel enthousiasme vanuit de Tao of Care. Als programmamanager van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie kan ik heel direct een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten door het ontwikkelen en implementeren van nieuwe (zorg)concepten.’
Dr. Els van WijngaardenDr. Els van Wijngaarden
onderzoeker Tao of Care
‘De afgelopen jaren heb ik promotieonderzoek gedaan naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven voltooid vinden. Momenteel ben ik als onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek en de Tao of Care. Bij de Tao of Care doe ik onderzoek naar de dagelijkse leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Waarden als erkenning, verbinding en wederkerigheid zijn daarbij voor mij richtinggevend.’
Rikke KomenDrs. Rikke Komen
projectleider Proeftuin
‘Na mijn propedeuse verpleegkunde en een opleiding ergotherapie ben ik afgestudeerd als medisch antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Voor de Tao of Care werk ik naast de Dementie Verhalenbank mee aan projecten over kwaliteit van zorg, migranten met dementie, mantelzorgers en de Dementiedagboeken, onderwerpen die mijn grote interesse en affiniteit hebben.’
Rose van SteinRose van Stein
office manager Proeftuin en Tao
‘Aanvankelijk kwam ik bij Tao of Care binnen als office manager, ter ondersteuning van het secretariaat. Inmiddels hou ik me steeds meer met de inhoud bezig. Ik ben mede organisator van verschillende projecten en kan mijn creativiteit en organisatievermogen zodoende prima kwijt. Geen dag is hier hetzelfde en juist daar houd ik van.’
Jinke DrosJinke Dros
bedrijfs- en teamleider Kammeraat
‘Sinds september 2016 ben ik werkzaam als teamleider bij Kammeraat. Hier begeleid ik studenten die als maatje op bezoek gaan bij mensen met dementie. Kammeraat spreekt mij als initiatief erg aan, omdat persoonlijke aandacht en steun voor mensen bij het dagelijks leven met dementie er centraal staan. Daar is veel behoefte aan, juist als het gaat om mensen met dementie en de mantelzorgers.’
Hugo van WaardeDrs. Hugo van Waarde
School of Care docent/adviseur
‘Als verplegingswetenschapper ben ik breed actief. Bij de Tao of Care geef ik training en advies op het gebied van de Sociale Benadering en adviseer ik bij het ontwikkelen van coaching in de Sociale Benadering. Mijn passie ligt bij het ontwikkelen van woonvoorzieningen voor mensen met dementie vanuit een heldere visie, in een betekenisvolle omgeving met betrokken en deskundige medewerkers. Ik ben dagvoorzitter op congressen en symposia, adjunct-hoofdredacteur van DENKBEELD, tijdschrift voor psychogeriatrie en kroegbaas/gespreksleider in het Alzheimercafé van Almere.’
Frans HoogeveenDr. Frans Hoogeveen
School of Care docent/adviseur
‘Ik werk sinds 1990 als psycholoog en onderzoeker in de dementiezorg. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van DENKBEELD, tijdschrift voor psychogeriatrie. Mensen met dementie hebben mijn hart. Goede zorg voor mensen met dementie draait voor mij om kwaliteit van leven. Daar wil ik me voor inzetten.’
Carolien van LeussenDrs. Carolien van Leussen
projectleider Proeftuin
‘Ooit begonnen als verpleegkundige werkte ik daarna in diverse sectoren van de gezondheidszorg. Sinds 2004 ben ik docent Verpleegkunde aan Hogeschool Windesheim (palliatieve zorg, ouderen, praktijkleren, coaching en studieloopbaanbegeleiding). Voor mijn studie Medische Antropologie en Sociologie deed ik mijn afstudeeronderzoek voor het lectoraat van Anne-Mei The (palliatieve zorg, ethiek en communicatie). Hier deed ik verder onderzoek naar palliatieve zorg en dementie. Voor de Tao of Care houd ik mij bezig met de Proeftuin en de collegereeksen waarmee wij zorgprofessionals en mantelzorgers leren om de Sociale Benadering Dementie toe te passen in het dagelijks leven.’
Hugo van der WeddenDrs. Hugo van der Wedden
projectleider Proeftuin/onderzoeker
‘Als verpleegkundige en medisch socioloog combineer ik analytisch vermogen met kennis van de alledaagse zorgpraktijk en een scherpe pen. Mensen met dementie boeien mij al van jongs af aan. Ik ben blij dat ik nu als onderzoeker kan bijdragen aan het welzijn van mensen met dementie en mantelzorgers.’
Jaap van ScherpenzeelJaap van Scherpenzeel
financieel en officemanager
‘Sinds een aantal jaar werk ik met veel plezier als freelancer bij de Tao of Care. Ik ben verantwoordelijk voor de administratieve, financiële en operationele kant van het bedrijf. Daarnaast ben ik producent bij Het Concertgebouw en ondersteun ik mijn vrouw, die een eigen winkel heeft in tweedehands kinderkleding. Als econoom ben ik van alle markten thuis.’
Mark SmitMark Smit MSc
School of Care/
Sociale Benadering in de praktijk
‘Na mijn studie klinische psychologie ben ik gestart met mijn promotieonderzoek in de medische antropologie. Ik doe onderzoek naar kwaliteit van leven van mensen met dementie die in verpleeghuizen wonen. Dit is etnografisch onderzoek, wat betekent dat ik veel tijd doorbreng op PG-afdelingen van verschillende verpleeghuizen. Het interessante van werken bij de Tao of Care is dat daar wetenschap en praktijk bij elkaar komen.’
Willeke KrijgsheldDrs. Willeke Krijgsheld
School of Care docent/adviseur
‘In het zorglandschap staan we steeds weer voor de uitdaging om terug te gaan naar de kern: waar gaat het over, en nog belangrijker: om wie! Mijn achtergrond in de gezondheidswetenschappen, enthousiaste kijk op het leven en brede werkervaring binnen de ouderenzorg (MinVWS, zorg- en cliëntenorganisaties) bieden daarvoor een waardevolle kapstok.’
Zerline HenningDrs. Zerline Henning
onderzoeker
‘Tijdens mijn studie Culturele en Sociale Antropologie heb ik mij gericht op mantelzorg bij dementie. Als toegepast antropoloog keek ik daarbij ook naar ondersteuning op gemeentelijk niveau. Bij de Tao of Care doe ik nu onderzoek dat daar mooi op aansluit. Ik hoop zo een bijdrage te kunnen leveren aan een inclusieve samenleving.’
Annemiek PlantingDrs. Annemiek Planting
communicatie-/content manager
‘Begonnen als (externe) content manager voor de Dementie Verhalenbank, kwam ik in december 2015 aan boord bij de Tao of Care om ook het overkoepelende bedrijf van Anne-Mei The communicatief te ondersteunen. De Tao of Care is steeds in beweging,  voortschrijdend inzicht is leidend bij het ontwikkelen van praktijkoplossingen en beleid. Daarbij past een flexibel, adaptief communicatiebeleid. Werken voor de Tao is bijzonder afwisselend.’
Karen SikkelKaren Sikkel
hoofddocent Kammeraat
‘In 2015 ben ik betrokken geraakt bij de kenniskring van Anne-Mei The, die als lector Sociale Benadering Dementie verbonden is aan Stenden Hogeschool. Als docent Psychologie en onderwijskundige ben ik actief in het, samen met de partijen binnen zorg en welzijn, vormgeven van zinvol onderwijs dat dienend is aan de acute en structurele problemen in de zorg. Vanaf 2016 combineer ik dit met het teamleiderschap voor Kammeraat, waarbinnen vaste medewerkers en studenten van SPH en Vaktherapie een duurzame bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een vorm van dementie en hun naasten.’
Martine AdemaMartine Adema
gastvrouw Odensehuis Gerard Smit
‘De afgelopen tien jaar ben ik in de wereld van de dementie terechtgekomen, doordat mijn man Tom op jonge leeftijd de diagnose alzheimer kreeg. Na het oprichten van het Jungheimercafe (voor naasten van jonge mensen met dementie) en de dagbesteding Caffemed ben ik nu gastvrouw in het Odensehuis Gerard Smit, met de overtuiging de wereld een klein beetje te verbeteren met de Sociale Benadering op het gebied van dementie.’
Niels NijdamNiels Nijdam
gastheer Odensehuis Gerard Smit
‘Als initiatiefnemer van Caffemed, dagopvang voor mensen met dementie, heb ik van dichtbij meegemaakt wat de ziekte met de persoon en zijn omgeving doet. Het is ontzettend belangrijk om je in te leven in de belevingswereld van degene met dementie. Waardigheid, jezelf kunnen zijn en het thuisgevoel creëren zijn voor mij de belangrijkste waarden in de wereld van dementie.’

 

Wij werken samen met:
Jenny van der Steen, onderzoeker, epidemioloog op het gebied van zorg in de laatste levensfase aan ouderen met een chronische, progressieve aandoening, en onderzoeksmethodologie, Universitair Hoofddocent aan Leiden UMC
Margje Mahler, psycholoog en adviseur ouderenzorg met als expertise dementie
Eline Roelofsen, onderzoeker, trainer in de zorg en epidemioloog

(Fotografie: Bart Willemsen, Marieke Balk)