Om de theorie van de Sociale Benadering echt in de praktijk te kunnen brengen, geeft de Tao of Care interactieve colleges. Dit doen we tot nu toe bij zorginstellingen. Nu biedt de Tao of Care de gelegenheid aan individueel geïnteresseerden om mee te doen met de praktijkgerichte sessies. De exacte locatie is nog niet bekend, maar we zorgen voor een centraal gelegen locatie die goed bereikbaar is met het ov.

De huidige (ouderen)zorg vindt zijn oorsprong in het medisch model en is – nog steeds – in belangrijke mate gericht op het voorkomen van risico’s. Hulpverleners richten zich daardoor vooral op de vragen op medisch gebied. Vragen op psychologisch of sociaal vlak krijgen minder aandacht of worden vanuit het medisch domein beantwoord, bijvoorbeeld door bij onrust een kalmeringsmiddel voor te schrijven. Hoewel dementie een ingrijpende aandoening is, gaat de Sociale Benadering ervanuit dat kwaliteit van leven lang mogelijk is met de juiste ondersteuning. Dit vraagt van hulpverleners dat zij mensen met dementie en hun familie en vrienden ondersteunen bij vragen die spelen in alle drie de domeinen – medisch, psychologisch en sociaal – tijdens het gehele ziekteproces.

Data en onderwerpen:

  • Vrijdag 18 november van 13-16u: module 1 Introductie Sociale Benadering en ‘perspectief- denken’
  • Vrijdag 2 december van 13-16u: module 2 Implicaties van dementie op de drie domeinen van de Sociale Benadering
  • Vrijdag 9 december van 13-16u: module 3 Het ‘wij / zij denken’ en familieparticipatie
  • Vrijdag 16 december van 13-16u: module 4 De Sociale Benadering in de eigen praktijk

Kosten 

De kosten voor de collegereeks van vier middagen zijn 500 euro.

Inschrijven kan per mail via info@tao-of-care.nl o.v.v. naam, achtergrond / beroep en telefoonnummer. Graag als onderwerp vermelden ‘Open collegereeks Tao’.