Verhalenbanken

Binnen onze etnografische onderzoeksmethode past het verzamelen van verhalen. Door een stem te geven aan kwetsbare mensen in onze samenleving, hun naasten én zorgprofessionals ontdekken we hun echte behoeften of hulpvragen. Hiervoor richten wij verhalenbanken op, digitale platforms waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Deze verhalen analyseren we op patronen en terugkerende thema’s. De inzichten die wij hiermee opdoen, vertalen we vervolgens naar de praktijk door met nieuwe oplossingen en interventies te komen. In januari 2015 lanceerden we samen met de KwadrantGroep de nationale Dementie Verhalenbank. Ook de afdeling Psychiatrie van UMC Utrecht heeft in overleg met ons een verhalenbank opzet naar het model van de Dementie Verhalenbank. Verder wisselen we kennis en ervaringen uit met de Vlaamse Alzheimer Liga.

Dementie Verhalenbank
Over de impact die dementie heeft op het dagelijks leven van degenen die ermee te maken hebben, is nog niet genoeg bekend. Vooral in de lange periode dat mensen met dementie gewoon thuis wonen, moeten zij het grotendeels zelf zien te rooien. Daarbij is jarenlang weinig oog geweest voor een betere balans tussen het medische, psychologische en sociale domein en de bijhorende centrale vragen: wat verandert er bij mij/mijn naaste (medisch domein), hoe ga ik daarmee om (psychologisch domein) en hoe verandert dit mijn relaties (sociaal domein)?

Op de nationale Dementie verhalenbank vertellen mensen met dementie, hun mantelzorgers, zorgprofessionals en andere deskundigen hun verhaal. Geheel passend in de etnografische onderzoekstraditie van Tao of Care interviewt ons team deze mensen uitvoerig, om deze verhalen vervolgens te analyseren op patronen en terugkerende thema’s. Zo komen we tot nieuwe inzichten en vervolgens oplossingsstrategieën die het dagelijks leven met dementie ondersteunen. Samenvattingen van een aantal verhalen plaatsen wij – in overleg met de betrokkenen wel of niet anoniem – op de Dementie Verhalenbank. Zo kunnen andere mensen die met dementie te maken hebben op elkaars verhalen reageren, er tips, troost, of kracht uit halen of simpelweg herkenning vinden.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam slaan gegevens over terugkerende thema’s op in een internationale databank. Alle verhalen vormen samen een enorme inspiratiebron voor de ontwikkeling van leef- en zorgoplossingen die helpen bij het dagelijks leven met dementie, en voor vernieuwend opleidingsmateriaal. Initiatiefnemers Anne-Mei The (hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie) en Roelof Jonkers (bestuurder van partner KwadrantGroep) ontwikkelden mede op basis van de Dementie Verhalenbank de Sociale Benadering Dementie. Inmiddels worden hieruit voortgekomen ideeën voor psychosociale ondersteuning op hun toegevoegde waarde onderzocht in de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. Hiermee is de Dementie Verhalenbank in een nieuwe fase beland: de verhalen van onze onderzoekers én de mensen die deelnemen aan de Proeftuin of anderszins psychologische en sociale steun krijgen, zullen er in de tweede helft van 2017 gedeeld worden. Bovendien houdt een aantal mensen met dementie er een luisterdagboek bij: de Dementiedagboeken. Zo hebben zij letterlijk een stem op de Dementie Verhalenbank.

U kunt op dementieverhalenbank.nl de verhalen lezen en natuurlijk uw eigen verhaal delen. Een jaar na de lancering verscheen een selectie verhalen en veelzeggende citaten uit de Dementie Verhalenbank, gebundeld in het gouden boekje ‘Van verhalen naar inzichten’.

Dementie Verhalenbank