Na de diagnose dementie is het met de juiste ondersteuning meestal nog jarenlang mogelijk om een aangenaam of ten minste leefbaar leven te leiden. Mensen met dementie én naasten die mantelzorgen structurele ondersteuning bieden die aansluit op hun behoeften, daarmee de kwaliteit van leven zo lang mogelijk op peil houden, kosten en baten anders verdelen en tegelijkertijd de totale zorgkosten verlagen: dat zijn de doelen van de Proeftuin Sociale Benadering Dementie (tot januari 2017 bekend als de Proeftuin Dementie Friesland).

In januari 2015 werd de Proeftuin opgericht door Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, bestuurder Roelof Jonkers en veranderkundige met mantelzorgervaring Liz Cramer. In het boekje Zaaien en Oogsten – Proeftuin Sociale Benadering Dementie leest u er meer over. Of de doelen van de Proeftuin worden bereikt en hoe dit eventueel beter kan, wordt onderzocht volgens de n=1 methode van dr. Marinus Spreen.

Praktijkagenda en goede samenwerkingspartners
Er zijn meerdere visies die een bredere, menselijker benadering voorstaan, maar deze missen een uitgewerkte praktijkagenda en samenwerkingspartners die blijvende veranderingen kunnen bewerkstelligen. De folder voor deelnemers aan de Proeftuin in Leeuwarden geeft een overzicht van het steunpakket voor mensen die nog gewoon thuis wonen met dementie en hun naasten. Daarnaast is er een folder over VerpleegThuis, waarmee het ook in een later stadium van dementie toch mogelijk is om thuis te blijven wonen. In de Proeftuin Sociale Benadering Dementie werkten zorgorganisaties (KwadrantGroep in Leeuwarden, ZuidOostZorg in Drachten), zorgverzekeraar De Friesland en Stichting De Friesland, gemeente Leeuwarden, opleidingspartners Stenden Hogeschool en het Friesland College in Leeuwarden samen met de Tao of Care. Verhalen uit de Proeftuin leest u hier op Dementieweb (de doorontwikkeling van de Dementie Verhalenbank).

Onze partners in de Proeftuin Sociale Benadering Dementie in Leeuwarden zijn: