Inloophuis voor iedereen die met dementie te maken heeft 

Leeuwarden, wijkcentrum Nijlân – Opening 9 november 2016 (10 -17 uur)

‘Er zijn dingen die ik kan, en dat is heel belangrijk’ (Gerard Smit, diagnose alzheimer 2010)

Geheugenproblemen of dementie beïnvloeden het dagelijkse leven, zowel voor uzelf als voor uw naaste(n). Het Odensehuis Gerard Smit is een plek waar mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers zich begrepen voelen en zichzelf kunnen zijn. U loopt binnen wanneer u wilt, voor een kop koffie, wat gezelligheid of om rustig een krantje te lezen. We hebben geen vast dagprogramma, maar u kunt wel verschillende dingen doen als u daar zin in heeft. Binnen of buiten, actief of juist niet. U kunt bijvoorbeeld helpen met het onderhoud van de vlindertuin, met het bereiden van de lunch, of een spelletje kaatsbal spelen. Ook is er alle ruimte om met anderen te delen wat het dagelijkse leven met dementie moeilijk of juist makkelijker maakt.

In het Odensehuis Gerard Smit komt niet de dementie op de eerste plaats, maar u als mens. Gastvrouw en gastheer zijn Martine Adema en Niels Nijdam. Als mantelzorger én als initiatiefnemer van een dagbesteding voor jonge mensen met dementie (CaffeMed) hebben Niels en Martine veel praktijkervaring. Zij weten hoe belangrijk het is om vanuit oprechte interesse contact met anderen te hebben. Of hoe je in eenvoud kunt genieten. Een lekkere kop koffie, goede muziek, de geur van verse soep tussen de middag. En de vrijheid om zelf te bepalen wat u doet.

Contact tussen mantelzorgers
Dementie heb je niet alleen. Ook voor naasten verandert er veel. U staat samen voor de uitdaging om steeds opnieuw uw balans te vinden. In het Odensehuis bent u daarom zowel alleen als samen welkom. Om de week op woensdagmiddag en een keer per maand op woensdagavond organiseren we gespreksgroepen voor mantelzorgers. De gesprekken worden begeleid door iemand met ervaring als mantelzorger, als zorgprofessional en als gespreksleider. 

  • 21 december middag 13.00-15.00 uur en avond 19.30 – 21.00 uur
  •  4 januari middag 13.00 – 15.00 uur 
  • 18 januari middag 13.00 – 15.00 uur en avond 19.30 – 21.00 uur
  • 1 februari middag 13.00 – 15 .00 uur 
  • 15 februari middag 13.00 – 15.00 uur en avond 19.30 – 21.00 uur
  • enz. (om de week ’s middags, eens per maand ’s avonds)

Jong en oud – Kammeraten zijn onze stamgasten
Uniek aan dit Odensehuis is dat jonge mensen en oudere generaties elkaar hier ontmoeten: studenten van Stenden Hogeschool en het Friesland College zijn er aanwezig als Kammeraat, maatjes voor thuiswonenden met dementie. Echt contact tussen ouderen in een vroeger stadium van dementie en toekomstige zorgprofessionals helpt de zorg te verbeteren.

Gerard Smit – inspiratiebron voor de Sociale Benadering
‘Je leven verpesten door te denken: “Hoe zal het zijn als ik helemaal niets meer kan?”, dat is mijn weg niet.’ (Gerard in introductiefilm Dementie Verhalenbank, najaar 2014)

‘Mens zijn is, denk ik, interactie met anderen’ (Gerard in de NPO2-documentaire ‘Wat ik nog ben’, voorjaar 2016)

Dit nieuwe inloophuis draagt de naam Gerard Smit. Met zijn openhartigheid over zijn dagelijkse leven met dementie werd Gerard het ‘gezicht’ van de Dementie Verhalenbank en de Proeftuin Dementie Friesland. Gerard en zijn vrouw Liz Cramer zijn een belangrijke inspiratiebron geweest voor de ontwikkeling van de Sociale Benadering die Anne-Mei The ontwikkelde met zorgorganisatie de KwadrantGroep. Dit is een brede benadering waarbij dementie niet vooral door een medische bril wordt bekeken, maar waarbij juist ook aandacht is voor de psychologische en sociale kanten ervan.

Mensen met dementie horen erbij, en het Odensehuis Gerard Smit wil mensen dit ook laten ervaren.

ODENSEHUIS GERARD SMIT
Wijkcentrum Nijlân
Surinamestraat 31
8931 CX Leeuwarden

Praktische informatie
Aanvankelijk zal het inloophuis op iedere woensdag tussen 10.00 – 17.00 uur geopend zijn. We hopen de openingstijden snel te kunnen uitbreiden. Met regelmaat organiseren we activiteiten in het Odensehuis. Meedoen mag altijd, maar is nooit verplicht. Maandelijks wordt het schema hiervan op de website www.tao-of-care.nl/Odensehuis gepubliceerd. Ook de tijden en data van de mantelzorgcontactgroepen vindt u hier.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Martine Adema en Niels Nijdam, gastvrouw en gastheer van Odensehuis Gerard Smit. Zij zijn iedere woensdag aanwezig en vinden het fijn om u te ontvangen en te informeren. Mocht u liever eerst telefonisch contact willen, dan is dat mogelijk op nummer 06 24 37 80 84 (Martine) of : 06 29 39 15 51 (Niels).

Programma Opening woensdag 9 november 2016:

10.00 – 17.00 uur Vrije inloop en sfeer proeven – buurtbewoners, mensen met dementie, familie, iedereen welkom!

14.30 – 15.00 uur Inloop voor genodigden van de formele opening

15.00 – 15.30 uur Officiële opening, met korte bijdragen van: Martine Adema en Niels Nijdam, gastvrouw en gastheer van Odensehuis Gerard Smit Liesbeth Vos, bestuurder van het Friesland College Roelof Jonkers, bestuurder KwadrantGroep en initiatiefnemer Proeftuin Dementie Friesland Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie en initiatiefnemer Proeftuin Dementie Friesland

15.30 uur Wethouder Ekhart , Kammeraten (maatjes voor thuiswonenden met dementie) en enkele toekomstige bezoekers van het Odensehuis Gerard Smit starten’ dit mooie initiatief op een sportieve manier

Tot 17.00 uur Borrel

Wij hopen van harte u te mogen begroeten, op 9 november of daarna.