Wat begon bij onderzoek naar de leefwereld en echte behoeften van mensen met dementie en hun naasten, wordt nu omgezet in concrete interventies: Kammeraat (Fries voor kameraad) is van start, psychosociale ondersteuning door een maatje voor mensen met dementie in de thuissituatie. Vandaag publiceerde het Friesch Dagblad een interview met de tachtigjarige Ymie en Cor Dijkstra over hun ervaringen met Kammeraat. Nienke Bodde, derdejaars student Sociaal-Pedagogische Hulpverlening aan Stenden Hogeschool, brengt iedere maandag- en vrijdagmiddag bij Ymie en Cor. Ymie heeft dementie. Ze kijkt altijd uit naar Nienkes komst. Als Nienke er is, gaat haar man Cor (80) met een gerust hart even voetballen met leeftijdgenoten. Meer informatie over Kammeraat is te vinden op www.mijnkameraad.nl